alkan palet

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Alkan Palet

ALKAN
PALET, yasa ve standartlar doğrultusunda, iletişim ve paylaşıma açık,
çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve onları motive
eden yönetim anlayışıyla sürekli   iyileştirmeyi
taahhüt ederek hareket eder.

   Tedarikçisiyle uyum içerisinde iş birliği
yaparak sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için
yüksek seviyede iletişim içinde faaliyette bulunur.

    Fire ve maliyeti düşürmeyi ve verimliliği
artırmayı amaçlayan ALKAN PALET, doğru ürünü doğru zamanda, uygun personel ile
kalite hedef ve şartlarına uyarak, sürekliliğini sağlar.

    Bulunduğu sektörde her yönüyle(satış,
lider, marka, kurumsallık vb.) uyularak, müşteri beklentileri ile örtüşen ve
her zaman tercih edilen kuruluş olmak hedeflenir.

  Kuruluş içerisinde meydana gelebilecek
tehlikeleri en aza indirerek çalışanlara güvenli çalışma ortamı sağlamak en
önemli amaçlardan biridir.

  Çevre ve doğaya karşı duyarlı, çevreye
verilen zararı en aza indirgemek ALKAN PALET’in en önemli amaç ve
görevlerindendir.

GENEL MÜDÜR
MUSTAFA ALKAN